Пропускане към основното съдържание

Кризата, или удобното извинение - част 3

Тест - 10 въпроса за самооценка на конкурентната способност

· Имате ли единна фирмена компютърна мрежа, 10 точки
· Използвате ли виртуални компютърни модели за разработка на продуктите ,10 точки
· Използвате ли виртуални процеси за тестване на продуктите, 30 точки
· Използвате ли система за управление на работния поток, продуктовите данни, контролираните от ISO документи и инженерните изменения, 30 точки
· Използвате ли компютри за програмиране на машините с ЦПУ директно от CAD, 20 точки
· Използвате ли компютърни програми за симулация и оптимизация на инструментите и технологичните процеси, 10 точки
· Използвате ли софтуер за следене и управление на доставките, материалите и складовите наличности , 30 точки
· Използвате ли софтуер за изчисляване и следене на себестойността, 30 точки
· Използвате ли софтуер за планиране и оптимизиране на плановете за производството, 20 точки
· Използвате ли софтуер за следене на изпълнението и окачествяването на продукцията, 10 точки

Оценка на резултатите

· 200 точки - Вие вероятно вече сте пазарен лидер. Дръжте същия курс.

· 150 до 190 точки – Вашата продукция е конкурентно способна. Въвеждането на система за следенето и окачествяването или въвеждане на единна система с централен сървър за управление на работния поток, продуктовите данни, контролираните от ISO документи и инженерните изменения ще изравнят Вашата конкурентна способност с тази на пазарните лидери

· 100 до 150 точки – Вие полагате систематични усилия и грижа за фирмените иновации и производство. Все още обаче съществуват възможности за подобрения както в процесите на разработка на нови продукти, така и в техническата подготовка на производството. В случай, че сте внедрили успешно ERP система помислете за внедряване на PLM и обратно. С това ще затворите кръга.

· 50 до 100 точки – Вашата фирма изостава от очаквания на пазара. Продуктите ви не са конкурентни и се продават заради по-ниската си цена. Бъдещето Ви е несигурно, освен ако не вземете решителни мерки за бързо натрупване на 100 – 120 точки. Използвайте консултанти с доказани постижения. Действайте незабавно и решително!

· 10 до 50 точки – Положението е критично. Молете се и разчитайте на чудо.

· 0 точки – Освен ако не започвате вашата производствена дейност следващия месец, продавайте джиповете и луксозните коли за да имате бели пари за черни дни. В случай че сте ново стартиращо предприятие, вече знаете какво да направите.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Днес ще Ви разкажа

Днес ще има кино прожекция за ДАВИД - офис Казанлък: Име на филма: "Виет-Нам - нови възможности, предизвикателства и дивотии" Час: 17:30 Място: При мен Напитки: Гин Beefeters, Виски Logans Облекло: Спортно ЗАПОВЯДАЙТЕ!!!
Две циганета на язовирната стена по пишки  

Кризата, или удобното извинение - част 2: Лечението

И както при всички сложни ситуации в живота, кризата носи две новини едновременно – лоша и добра. Лошата новина се състои в това, че компактни маси работници със сигурност ще останат без работа за по-дълъг или по-кратък период от време. Добрата – от индустриалния пейзаж на страната ще изчезнат стотици вегетиращи фирми – призраци, живели до сега в тънката разделителна линия между отчаянието и надеждата, генерирали до сега огромна между фирмена задлъжнялост. Ниската конкурентна способност на тези фирми ще ги изхвърли извън техните пазари, и техните необслужвани фирмени кредити ще се трансформират в безполезни банкови активи, което ще натовари банките с непосилна задача за вторично реализиране на слабо търсени сгради и съоръжения. По естествен път от фондовата борса ще бъдат свалени много компании, и единствените потърпевши от това ще са инвестиралите в техните акции. Така кръгът ще се затвори, за да започне всичко отначало. Резонен е въпросът – имат ли сега шанс в кризата производствен